Przejdź do treści

Witamy w projekcie Dalfys

DAta Literacy competences For Young students towards STEAM education (DALFYS) – to międzynarodowe partnerstwo strategiczne na rzecz szkolnego projektu edukacyjnego.

Projekt odbędzie się we Włoszech, Polsce, Niemczech, Litwie, Rumunii i Turcji.

Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące.

Szkoły odgrywają strategiczną rolę w przygotowaniu młodszego pokolenia do życia w nowym cyfrowo-technologicznym społeczeństwie, a kompetencje w dziedzinach STEAM są strategiczne w kontekście edukacyjnym.

Istnieje kilka głównych wyzwań, którym należy stawić czoła, aby rozpowszechnić odpowiednie kompetencje wśród uczniów i nauczycieli oraz zmienić podejście do uczenia się i nauczania, głównie w okresie pandemii. W szczególności, obecna pandemia nasiliła te wyzwania i zmusiła nas do zatrudniania w rozumowaniu probabilistycznym; analfabetyzm statystyczny w szkołach jest dziś konsekwencją powszechnego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, znanych pod pojęciem „fake news”.

W rzeczywistości żyjemy pierwszym globalnym „wydarzeniem” w pełni opartym na danych, ale ludzie bez podstawowych umiejętności z zakresu danych nie są w stanie interpretować i rozumieć wskaźników pandemicznych, wykresów dziennych itd. Również dlatego nie są w stanie podejmować ogólnych decyzji bez bycia w pełni poinformowanym i ten brak interpretacji statystycznej powoduje, że ludzie popełniają wiele błędów. Społeczeństwo stałoby się lepsze, gdyby podstawowe idee teorii prawdopodobieństwa i statystyki były nauczane w szkołach, ponieważ uczniowie wykształciliby zdolność rozumowania, silną chęć do szacowania i analizowania.

Programom szkolnym dostępnym na poziomie europejskim brakuje przekonującej ścieżki uczenia się zorientowanej na ramy kompetencji opartych o „Data Literacy”.

Sektor edukacyjny jest jednym z sektorów, na który w bardzo dużym stopniu wpłynęła pandemia i był on bezpośrednio zaangażowany w okres zagrożenia zdrowia ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19. W szczególności szkoły, które muszą stawiać czoła bezpośrednim i pośrednim konsekwencjom: z jednej strony potrzeba wprowadzenia w życie nauki na odległość, z drugiej strony wynikających z niej różnych zagrożeń, takich jak brak odpowiednich umiejętności cyfrowych.

Nasz projekt, poprzez wykorzystanie metodologii STEAM i rozpowszechnianie cyfrowych umiejętności pedagogicznych, ma na celu wsparcie wielu nauczycieli i uczniów w sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie ze sobą niedawna globalna zmiana w korzystaniu z nowych technologii.

Data literacy jest kompetencją przekrojową, która jest istotna we wszystkich dyscyplinach, odkąd dane są wykorzystywane w wielu dziedzinach, głównie w ramach metodologii STEAM, ale wymagana wiedza, umiejętności i związane z nimi postawy zależą od kontekstu. Istnieje głęboka luka w ścieżkach szkoleń między programami szkół średnich, które nie kładą silnego nacisku na umiejętność Data Literacy, a programami szkolnictwa wyższego, które oferują stopnie naukowe i ścieżki nauczania skoncentrowane na Data Science.

DALFYS is funded under Call KA203-INDIRE (Italian Agency for E+). Project Reference: 2020-1-IT02-KA226-SCH-095305