Przejdź do treści

Konsorcjum

Projekt będzie koordynowany przez ITET Girolamo Caruso, włoską szkołę średnią z siedzibą w Alcamo (Trapani, Włochy) i odbędzie się na Litwie, w Polsce, Niemczech, Włoszech, Rumunii i Turcji.

Poniżej znajdują się opisy członków konsorcjum.

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”

Liceum „Institute Girolamo Caruso” znajduje się na terenie prowincji Trapani, w obszarze ekspansji miejskiej miasta Alcamo. Alcamo to miasto o strategicznym położeniu, ponieważ znajduje się w połowie drogi między Trapani i Palermo, a więc jest również blisko głównych lotnisk, takich jak „Birgi” i „Falcone Borsellino”.

Nasza organizacja jest organem prowadzącym sieci szkół CTRH oraz powołanego w roku szkolnym 2013/2014 Obserwatorium ds. Legalności, którego zadaniem jest sprawdzanie i badanie zjawiska porzucania szkoły. Instytut dzieli się z lokalnymi szkołami inicjatywami edukacyjnymi dotyczącymi inkluzywności i od kilku lat organizuje szkolenia z udziałem instytucji lokalnych, krajowych i międzynarodowych, organizując seminaria poświęcone analizie tematycznej, a w szczególności innowacyjnym i eksperymentalnym metodom nauczania.

Istituto per le Tecnologie Didattiche (CNR)

Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) jest instytutem badawczym Krajowej Rady ds. Badań Naukowych (CNR) we Włoszech. CNR jest największą publiczną instytucją badawczą we Włoszech, jedyną działającą w ramach Ministerstwa ds. Badań Naukowych, prowadzącą działalność multidyscyplinarną. Misją CNR jest prowadzenie badań we własnych instytutach, promowanie innowacyjności i konkurencyjności krajowego systemu przemysłowego, promowanie umiędzynarodowienia krajowego systemu badawczego, dostarczanie technologii i rozwiązań dla pojawiających się potrzeb publicznych i prywatnych, doradzanie rządowi i innym publicznym organom oraz przyczynianie się do kwalifikacji zasobów ludzkich.

Dataninja

Dataninja to wielokrotnie nagradzana firma oferująca programy edukacyjne oparte na danych i innowacyjne usługi w dziedzinie dziennikarstwa danych. Od momentu powstania w 2012 roku jako nieformalna grupa robocza złożona z dziennikarzy, trenerów i programistów opierających się na danych, Dataninja opracowała programy szkoleniowe we współpracy z uniwersytetami, gazetami i organizacjami pozarządowymi. Dataninja zarządza również najważniejszą włoską społecznością dziennikarzy danych składającą się z tysięcy członków. We współpracy z Narodową Radą Badawczą Włoch Dataninja prowadzi szeroko zakrojone badania mające na celu opracowanie ogólnoeuropejskiego programu nauczania w zakresie Data Literacy. Dataninja ma duże doświadczenie w dziedzinie edukacji skoncentrowanej na Data Literacy i Data Science. Od samego początku Dataninja opracowała kursy i warsztaty stacjonarne, w celu nauczania i rozpowszechniania kompetencji opartych na danych w różnych kontekstach, takich jak redakcje, uniwersytety i szkoły.

Siauliu Didzdvario Gimnazija

Siauliu Didzdvario Gymnasium jest komunalną placówką budżetową realizującą programy w zakresie kształcenia ogólnego, średniego kształcenia formalnego, matury międzynarodowej (od 2005 r.), nieformalnej edukacji dorosłych i programów doskonalenia zawodowego. Nasze gimnazjum posiada znak STEM School, jest członkiem sieci szkół stowarzyszonych UNESCO, stowarzyszenia szkół odpowiedzialnych społecznie (SAMA) oraz posiada znak jakości programu Europejskiego Korpusu Solidarności (ESC). Ponadto oferuje edukatorów społecznych, usługi doradców zawodowych, edukację pozaformalną (zajęcia sportowe, artystyczne, taneczne, radio, roczniki, gazetki szkolne itp.). W gimnazjum uczy się 600 uczniów i jest zatrudnionych 70 pedagogów. Gimnazjum Siauliu Didzdvario posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w projektach. Szkoła realizowała projekty, które poprawiły wiedzę i umiejętności naszych uczniów (w ramach programu Erasmus+ projekty: „Modern Education in Science for Industry 4.0”, „Educational Software and E-Learning in Math for European Students” oraz „Creative Classrooms Lab, CCL ”); projekt obejmujący program nauczania dla nauczycieli „FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologie” w ramach programu Erasmus+, „Media and information literacy” w ramach litewskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki; promowała także edukację pozaformalną poprzez wymianę młodzieży – projekt radiowy „Youth Journalism for Europe” oraz „C Connect. Discover. Create” w ramach programu Erasmus+.

TED Bursa College

TED Bursa College został założony przez Fundację w 2001 roku. Od dnia założenia TED Bursa College stara się stworzyć wymagające środowisko uczenia się, które zachęca do wysokich oczekiwań związanych z osiąganiem sukcesu i zapewnia pielęgnujące środowisko, w którym można osiągnąć doskonałość akademicką i osobistą. TED Bursa College promuje bezpieczne, uporządkowane, opiekuńcze i wspierające środowisko. Dziś TED Bursa College to stale rozwijająca się rodzina. TED Bursa College jest zbudowany na obszarze 27 000 m2, który sąsiaduje z 3-hektarowym lasem dębowym. Klasy liczą (średnio) 24 uczniów.

BUPNET GmbH

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET), założona w 1985 roku, jest dostawcą w sektorze edukacji dorosłych z dużym doświadczeniem we wspieraniu dorosłych uczniów ze wszystkich sektorów w Niemczech. Jako departament UE BUPNET aktywnie uczestniczy w projektach europejskich w ramach różnych programów finansowania UE jako koordynator lub partner. Projekty te dotyczą głównie rozwoju i testowania innowacyjnych produktów, ale także transgranicznej wymiany doświadczeń i transferu know-how, a także tworzenia sieci działań i instytucji. Szeroki zakres tematów obejmuje edukację, zatrudnienie, sprawy społeczne, zdrowie, kulturę, integrację, rozwój regionalny, walidację, badania i rozwój oraz środowisko i energię.

DC Edukacja

DC Edukacja jest Akredytowanym Centrum Doskonalenia Nauczycieli założonym w 1994 roku. Z sukcesem zrealizowaliśmy z Urzędem Miasta Gdańska dwa niekomercyjne projekty edukacyjne współfinansowane przez Unię Europejską (EFS), których celem było wdrożenie nauczania matematyki, programowania, ICT i Energii Odnawialnych w gdańskich szkołach. Obecnie kontynuujemy współpracę z Urzędem Miasta Gdańska realizując kolejne dwa Projekty edukacyjne dotyczące nauki podstaw Programowania i Cyberbezpieczeństwa. Zakończyliśmy również pomyślnie dwa Projekty Współpracy Ponadnarodowej z partnerami z Czech i Szwecji, a obecnie realizujemy kolejny Projekt Współpracy Ponadnarodowej z partnerem z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy aktywnym Centrum Egzaminacyjnym Pearson VUE (Punkt 3792) i Centrum Egzaminacyjnym Kryterion (HOST1956). Nasza firma rozwija się w dostarczaniu systemów ogniw paliwowych, generatorów wodoru i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej dla edukacji. Przygotowujemy dedykowane rozwiązania np. dla uczelni technicznych w Polsce. Od 2006 roku DC Edukacja z sukcesem zakończyła 18 Projektów dla ponad 26 000 Uczestników: Nauczycieli i Uczniów, Przedsiębiorstw i Pracowników, Osób Niepełnosprawnych.

Liceul Tehnologic Costache Conachi

„Costache Conachi” to liceum technologiczne, którego zadaniem jest ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego, samodzielnego, zdolnego do wyboru dla siebie odpowiedniej ścieżki kariery, zdolnego do adaptacji do zmian i zdolnego do integracji w każdej społeczności, całkowicie świadomego własnej wartości i konkurencyjnego na lokalnym i europejskim rynku pracy. Liceum liczy 1053 uczniów, 69 nauczycieli, trzy budynki funkcjonalne z salami lekcyjnymi, budynek warsztatów mechanicznych i tekstylnych oraz salę gimnastyczną. Kształcenie w szkole odbywa się w kilku formach: podstawowej, średniej, ogólnokształcącej, technicznej oraz kształcenia zawodowego. 

Liceum Technologiczne „Costache Conachi” posiada akredytację w następujących kierunkach i kwalifikacjach: wykształcenie średnie (zajęcia dzienne i wieczorowe) o profilach: rzeczywisty (kierunek nauk przyrodniczych), techniczny (kierunek mechaniczny, specjalizacja – technik projektowania CAD; kierunek przemysłu tekstylno-skórzanego, specjalizacja – Technik projektant odzieży), usługi (kierunek handlowy, specjalizacja – Technik w działalności handlowej); wykształcenie zawodowe: kierunek mechaniczny, specjalizacja – Usługi ślusarskie mechaniczne, kierunek przemysłu tekstylnego i skórzanego, specjalizacja – Konfekcjoner wyrobów tekstylnych, kierunek handlowy, kwalifikacja – Sprzedawca. Uzyskane kwalifikacje dają dostęp do rynku pracy w Rumunii lub w Unii Europejskiej.