Przejdź do treści
Home » Aktualności » Projekt Dalfys startuje!

Projekt Dalfys startuje!

Wraz ze zdalnym spotkaniem, które odbyło się 11 maja 2021, projekt Dalfys wreszcie się rozpoczął! Projekt finansowany przez program Erasmus+ i konsorcjum 8 partnerów, koordynowany przez włoską szkołę średnią ITET „Girolamo Caruso” ma na celu rozwój kompetencji Data Literacy dla młodych uczniów w kierunku edukacji STEAM.

Konsorcjum tworzą 4 szkoły średnie: ITET Girolamo Caruso (koordynator, Włochy), Siauliu Didzdvario Gymnasium (Litwa), Liceul Tehnologic Costache Conachi (Rumunia), TED Bursa College (Turcja). Wspólnie z akredytowanym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli DC Edukacja (Polska) szkoły zdefiniują wspólny system odniesienia i stworzą kursy oparte na kompetencjach Data Literacy, które będą pilotażowo wprowadzane do ich klas.

Cały proces edukacyjny będzie nadzorowany przez Instytut Narodowej Rady ds. Badań Naukowych (CNR) z Włoch, który wraz z dwoma MŚP Dataninja (Włochy) i Bupnet (Niemcy) mają silne zaplecze i doświadczenie dzięki poprzednim projektom badawczo-rozwojowym skoncentrowanym na innowacyjnych ścieżkach uczenia się z zakresu Data Literacy.

Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące i aktualnie wszyscy partnerzy pracują nad pierwszym zadaniem, skupiającym się na odwzorowaniu istniejących projektów związanych z Data Literacy w kontekstach swojego kraju oraz w innych krajach europejskich. Bądź na bieżąco z osiągnięciami projektu za pośrednictwem sekcji Aktualności na tej stronie.