Skip to content

Dalfys

Projekto rezultatai

DALFYS projektu siekiama atkreipti dėmesį į duomenų raštingumo svarbą mokiniams ir ateities darbuotojams, tuo pačiu metu skatinant diskusijas, bei susidomėjimą skaitmenine platforma, kuri išliks prieinama projektui pasibaigus, ir kurioje visi pagrindiniai projekto rezultatai bus pasiekiami nemokamai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurti 5 intelektualiniai produktai:

Siekiant pristatyti projekto metu sukurtą intelektinę produkciją visiems suinteresuotiems nariams, bus surengta baigiamoji konferencija. Baigiamosios konferencijos tikslai yra du: visų pirma, baigiamoji konferencija yra pagrindinis informacijos platinimo renginys, kuris skatins duomenų raštingumo metodus vidurinių mokyklų institucijose, taip motyvuojant ne tik mokyklas, bet ir įmones diegti DALFYS produktus, duomenų raštingumo ugdymo kontekste.

Be to, konferencijoje bus pristatyta bandomuoju etapu įgyta patirtis, taip pat pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kaip sėkmingai suaktyvinti duomenų raštingumo metodus vidurinėse mokyklose kartu su specialiai šiai temai sukurta kompetencijų patvirtinimo sistema.

Projekto rezultatai bus paskelbti šiame puslapyje.