Skip to content

Projekto rezultatai

DALFYS projektu siekiama atkreipti dėmesį į duomenų raštingumo svarbą mokiniams ir ateities darbuotojams, tuo pačiu metu skatinant diskusijas, bei susidomėjimą skaitmenine platforma, kuri išliks prieinama projektui pasibaigus, ir kurioje visi pagrindiniai projekto rezultatai bus pasiekiami nemokamai. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus sukurti 5 intelektualiniai produktai: