Skip to content

DAta raštingumo kompetencijos mokiniams STEAM ugdymo link

Keturios vidurinės mokyklos, mokymo centras, mokslinių tyrimų centras ir du dalyko ekspertai švietimo sistemoje dirba kartu, kad sukurtų unikalią mokymosi sistemą, kuri būtų orientuota į mokinių raštingumo kompetencijas ISCED3

Projekto įgyvendinimas

1. Tyrimas

Projekto partneriai stebės raštingumo duomenis švietimo užduotyse tarp Europos ir Turkijos vidurinių mokyklų

2. Projektavimas

Pradedant nuo tyrimo metu surinktos informacijos, bus sukurta standartinė mokymosi programa, turinti labiausiai reikalingas kompetencijas

3. Testavimas

Mokymosi programa bus įgyvendinama skaitmeniniuose kursuose, kuriuos testuos konsorciume esančios mokyklos savo klasėse

Naujienos

Dalfys projektas prasideda!

2021 m. gegužės 11 d. po įvykusio nuotolinio susitikimo, projektas „Dalfys” pagaliau prasidėjo! Finansuojamas Erasmus+ programos, 8 partnerių konsorciumu, koordinuojamu Italijos vidurinės mokyklos ITET „Girolamo Caruso”. 2021 m. gegužės 11 d. po įvykusio nuotolinio susitikimo, projektas „Dalfys” pagaliau prasidėjo! Finansuojamas...

Read More

Susipažinkite su konsorciumo nariais!

Dalfys projektą vykdys 8 nariai iš 6 skirtingų šalių, kaip parodyta šiame žemėlapyje.

Daugiau apie narius rasite konsorciumo puslapyje.