Skip to content

Konsorciumas

Projektą koordinuos ITET Girolamo Caruso, Italijos vidurinė mokykla, įsikūrusi Alkame (Trapanis, Italija), jis vyks Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Turkijoje.

Žemiau rasite konsorciumo narių (partnerių) aprašymus.

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”

Aukštoji mokykla „Institute Girolamo Caruso“ yra įsikūrusi Trapanio provincijos strityje, Alkamo miesto plėtros zonoje. Alkamo miestas yra strategiškai patogioje vietoje, kadangi jis yra tarp Trapanio ir Palermo, todėl jis taip pat yra netoli pagrindinių oro uostų, tokių kaip „Birgi“ ir „Falcone Borsellino“.

Mūsų organizacija vadovauja 2013/2014 mokslo metais įsteigtam CTRH mokyklų tinklui ir teisėtumo observatorijai, kurios uždaviniai – tikrinti ir tirti mokyklos nebaigimo reiškinį. Institutas dalijasi įtraukiančio ugdymo iniciatyvomis su vietos mokyklomis ir jau keletą metų organizuoja mokymus, kuriuose dalyvauja vietinės, valstybines ir tarptautinės institucijos, rengia seminarus teminei analizei ir ypač inovatyvių bei eksperimentinių mokymo metodų tema.

Istituto per le Tecnologie Didattiche (CNR)

 Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD) yra Italijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos (CNR) tyrimų institutas. CNR yra Italijos didžiausia viešoji tyrimų institucija, vienintelė pavaldi Mokslinių Tyrimų Ministerijai vykdanti daugiadisciplininę veiklą. CNR misija – atlikti mokslinius tyrimus savo institutuose, skatinti valstybinės pramonės sistemos inovacijas ir konkurencingumą, skatinti valstybinės mokslinių tyrimų sistemos internacionalizavimą, teikti technologijas ir sprendimus kylantiems viešiesiems ir privatiems poreikiams, konsultuoti Vyriausybę ir kitas viešąsias įstaigas bei prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo.

Dataninja

Dataninja yra apdovanojimus pelniusi įmonė, teikianti duomenimis pagrįstas mokymosi programas ir inovatyvias paslaugas medija srityje. Nuo pat įkūrimo 2012 m., kaip neformali duomenų valdomų žurnalistų, instruktorių ir kūrėjų darbo grupė, Dataninja kūrė mokymo programas bendradarbiaudama su universitetais, laikraščiais ir NVO nariais. Dataninja taip pat valdo svarbiausią Italijos duomenų žurnalistų bendruomenę, kurią sudaro tūkstančiai narių. Bendradarbiaudama su Italijos Valstybine Mokslinių Tyrimų Taryba, Dataninja atlieka tyrimą, siekdama sukurti visos Europos duomenų raštingumo mokymo programą. Dataninja turi didelę patirtį švietimo srityje, daugiausia dėmesio skiriant duomenų raštingumui ir duomenų mokslui. Nuo pat savo veiklos pradžios Dataninja parengė kursus ir dirbtuves, skirtas mokyti ir skleisti duomenimis pagrįstą kompetenciją įvairiuose kontekstuose, pavyzdžiui, naujienų skyriuose, universitetuose ir mokyklose.

Siauliu Didzdvario Gimnazija

Šiaulių Didždvario gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti bendrojo, vidurinio ir adaptuoto bendrojo, vidurinio formaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato (nuo 2005 m.), neformaliojo švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas. Mūsų gimnazija turi STEM mokyklos ženklą, yra UNESCO mokyklų tinklo narė, taip pat socialiai atsakingų mokyklų asociacijos (SAMA) narė, ir turi Europos solidarumo korpuso (ESC) programos kokybės ženklą. Mūsų mokykloje siūlomos socialinio pedagogo, karjeros konsultanto paslaugos ir neformalusis švietimas (sporto veikla, meno, šokių veikla, radijo klubas, metų knyga, mokyklos laikraštis ir kt.). Gimnazijoje mokosi 600 mokinių, dirba 70 pedagogų. Šiaulių Didždvario gimnazija turi ilgametę darbo su projektais patirtį. Mokykla įgyvendino projektus, kurie pagerina mūsų mokinių žinias ir įgūdžius (Erasmus+ programos projektai: „Modernus švietimas mokslo pramonėje 4.0”, „Mokomoji programinė įranga ir E-mokymasis matematikoje, Europos mokiniams” ir „Kūrybinių klasių laboratorija, CCL”); mokymo programa mokytojams – projektas „FabLab SchoolNet: STEAM švietimas ir robotikos mokymasis, 3D ir mobilioji technologija” pagal Erasmus+ programą. „Skaitmeninis ir informacinis raštingumas” pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministeriją; taip pat skatina neformalųjį švietimą per Erasmus+ programos Jaunimo mainus – Radijo klubo projektas „Jaunimo žurnalistika Europai” ir „Prisijunk. Atrask. Sukurk”.

TED Bursa College

TED Bursa College Fondas įsteigė 2001 m. Nuo pat įkūrimo dienos TED Bursa College siekė sukurti iššūkių kupiną mokymosi aplinką, skatinančią didelius sėkmės lūkesčius ir suteikiančią puoselėjančią aplinką, kurioje galima pasiekti akademinio ir asmeninio meistriškumo. TED Bursa College skatina saugią, tvarkingą, rūpestingą ir palaikančią aplinką. Šiandien TED Bursa College yra nuolat besivystanti šeimą. TED Bursa College pastatytas 27 000 m2 plote, kuris yra šalia 3 hektarų ąžuolų miško. Klasėse mokosi (vidutiniškai) 24 mokiniai.

BUPNET GmbH

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET), įkurta 1985 m., tai suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjas, turintis didelę patirtį teikiant pagalbą besimokantiems suaugusiems iš visų Vokietijos sektorių. Būdami BUPNET ES skyriumi, aktyviai dalyvaujame Europos projektuose pagal įvairias ES finansavimo programas kaip koordinatoriai arba partneriai. Šie projektai daugiausia susiję su inovativių produktų kūrimu ir testavimu, taip pat su tarpvalstybiniais patirties mainais ir praktinės patirties perdavimu bei veiklos ir institucijų tinklų kūrimu. Platus temų spektras apima švietimą, užimtumą, socialinius reikalus, sveikatą, kultūrą, integraciją, regioninę plėtrą, įteisinimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą bei aplinką ir energiją.

DC Edukacja

DC Edukacja yra Akredituotas Mokytojų Rengimo ir Testavimo Centras, įkurtas 1994 m. Kartu su Gdansko miesto savavidybe sėkmingai įgyvendinome du nekomercinius švietimo projektus bendrai finansuotus Europos Sąjungos (ESF), kurios tikslas buvo įgyvendinti matematikos, programavimo, IKT ir atsinaujinančios energijos mokymą Gdansko mokyklose. Šiuo metu tęsiame bendradarbiavimą su Gdansko miesto savavidybe, įgyvendindami kitus du švietimo projektus dėl programavimo ir kibernetinio saugumo pagrindų mokymo. Taip pat sėkmingai baigėme du tarptautinio bendradarbiavimo projektus su partneriais iš Čekijos ir Švedijos ir dabar įgyvendiname tolesnį tarptautinio bendradarbiavimo projektą su partneriu iš JK. Esame aktyvūs Pearson VUE Test Center (svetainė 3792) ir Kryterion Testing Center (HOST1956). 

Mūsų įmonė auga teikdama kuro elementų sistemų, vandenilio generatorių ir atsinaujinančios energijos sprendimus švietimui. Kuriame specifinius sprendimus, pvz., technikos universitetams Lenkijoje. Nuo 2006 m. 26 000-iams dalyvių: mokytojams ir mokiniams, verslams ir darbuotojams, neįgaliesiems, DC Edukacja sėkmingai įgyvendino 18 projektų.

Liceul Tehnologic Costache Conachi

„Costache Conachi“ yra technologinė vidurinė mokykla, kurios tikslas – ruošti abiturientą, kuris yra atsakingas, savarankiškas, gebantis pasirinkti sau tinkamą karjeros kelią, prisitaikantis prie pokyčių ir gebantį integruotis į bet kurią bendruomenę, visiškai suvokiantis savo vertę ir konkurencingas vietinėje ir Europos darbo rinkoje.  Vidurinėje mokykloje mokosi 1053 mokiniai, dirba 69 mokytojai, trys funkciniai pastatai su klasėmis, mechanikų ir tekstilės dirbtuvių pastatas bei sporto salė. Švietimas mokykloje vyksta keliomis formomis: pradinė, vidurinė, teorinė ir technologinė vidurinė mokykla, taip pat vykdomas profesinis mokymas. „Costache Conachi“ technologijos vidurinė mokykla yra akredituota šiose srityse ir kvalifikacijose: vidurinis išsilavinimas (dieninis ir vakarinis) su profiliais: (Gamtos mokslų sritis), techninis (Mechanikos sritis, kvalifikacija – CAD projektavimo specialistas; tekstilės ir odos pramonės sritis, kvalifikacija – Drabužių dizainerio specialistas), paslaugos (Prekybos sritis, kvalifikacija – Prekybos veiklos specialistas);  profesinis išsilavinimas: Mechanikos sritis, kvalifikacija – Mechaninio šaltkalvio paslaugos, Tekstilės ir odos pramonės sritis, kvalifikacija – Tekstilės konditerius, Prekybos sritis, kvalifikacija – Prekybininkas.  Su šiomis įgytomis kvalifikacijomis galima patekti į darbo rinką Rumunijoje arba Europos Sąjungoje.