Skip to content

Sveiki atvykę į Dalfys projektą

Duomenų raštingumo kompetencijos mokiniams STEAM švietime (DALFYS). Tarptautinio bendradarbiavimo strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo srityje projektas.

Projektas vyks Italijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Turkijoje.

Projektas bus įgyvendintas per 24 mėn.

Mokyklos atlieka strateginį vaidmenį rengiant jaunąją kartą naujai skaitmeninei ir technologinei visuomenei ir  STEAM sritys yra strategiškai kompetentingos švietimo kontekste.

Siekiant skleisti atitinkamas besimokančiųjų ir mokytojų kompetencijas ir iš esmės pakeisti mokymosi ir mokymo metodą šiuo pandemijos laikotarpiu, susiduriama su keletu pagrindinių iššūkių. Visų pirma, dabartinė pandemija suintensyvino šiuos iššūkius ir privertė mus pasinaudoti loginiu, tikimybėmis paremtu mąstymu; statistinis neraštingumas mokyklose šiandien yra plačiai paplitusios neteisingos informacijos, žinomos terminu „melagingos naujienos”, sklaidos pasekmė.

Tiesą sakant, mes išgyvename pirmą, pilnai informacijos perpildytą, pasaulinį „įvykį”, tačiau žmonės be elementarių duomenų skaitymo įgūdžių negali interpretuoti ir suprasti pandemijos rodiklių, kasdieninių diagramų ir pan., tokiu būdu jie  negali priimti sprendimų apskritai be išsamios informacijos, nes kitu atveju, žmonės pridarys daug klaidų. Visuomenė pagerėtų, jei tikimybių teorijos ir statistiniai rodikliai būtų aiškinami mokyklose, tuomet mokiniai išsiugdytų aiškinimosi, stipraus noro įvertinti ar analizuoti gebėjimus.

Europos lygmeniu rengiamose mokyklinėse programose, galima pastebėti, kad trūksta mokymosi ir studijų programų orientuotų į „duomenų raštingumo paremtas” kompetencijų programas.

Švietimo sritis yra vienas iš sektorių, kuriam dėl COVID-19 plitimo buvo padaryta didesnė įtaka ir kuris buvo įtrauktas į šį ekstremaliosios sveikatos situacijos laikotarpį. Visų pirma mokyklos raginamos susidurti su tiesioginėmis ir netiesioginėmis pasekmėmis: viena vertus, būtinybe praktiškai įgyvendinti nuotolinį mokymąsi, kita vertus, įvairios dėl to kylančios problemos, pvz., tinkamų skaitmeninių įgūdžių trūkumas.

Mūsų projektu, naudojant STEAM metodiką ir skleidžiant skaitmeninius pedagoginius įgūdžius, siekiama padėti daugeliui mokytojų ir mokinių įveikti iššūkius, kuriuos kelia šis neseniai įvykęs pasaulinis naujų technologijų naudojimo pokytis.

Duomenų raštingumas yra kompleksinė kompetencija, svarbi visose disciplinose, nes duomenys naudojami daugelyje sričių, daugiausia iš STEAM sistemos, tačiau reikalingos žinios, įgūdžiai ir požiūris priklauso nuo konteksto. Jaučiamas didelis atotrūkis ties mokymo programų tarp vidurinių mokyklų, kurios neturi sufokusuoto duomenų raštingumo mokymosi ir tarp aukštojo išsilavinimo, kuris siūlo laipsnius ir mokymosi kelius tiesiogiai sufokusuotus į duomenų mokslą. 

DALFYS is funded under Call KA203-INDIRE (Italian Agency for E+). Project Reference: 2020-1-IT02-KA226-SCH-095305